Together we create
a better world

VỀ CEFACOM  →

HOẠT ĐỘNG CỦA CEFACOM

Là một tổ chức phi chính phủ, CEFACOM đã tham gia các hoạt động sau
§


Nghiên cứu và khảo sát, đánh giá

CEFACOM đã tham gia với tư cách là các nghiên cứu viên trong các đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực liên quan đến trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khắn; đánh giá trước và sau các dự án phát triển và viết báo cáo cuối cùng.


Các Hoạt động Đào tạo

CEFACOM cung cấp các khóa đào tạo về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, nước và vệ sinh môi trường, các vấn đề về giới và bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia của trẻ, phòng chống buôn bán người…


Đối tác với các dự án phát triển

CEFACOM là một đối tác giàu tiềm năng trong việc hỗ trợ các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế trong tiến hành các can thiệp dựa vào cộng đồng ở Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe gia đình, bảo vệ trẻ em.


Truyền thông và huy động cộng đồng

CEFACOM tập trung nỗ lực nâng cao năng lực trong xây dựng tài liệu truyền thông và tổ chức nâng cao nhận thức cho cộng đồng cho các đối tượng


Các dịch vụ tư vấn

CEFACOM thiết lập và đang mở rộng mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.


Tăng cường quản lý giáo dục

CEFACOM hợp tác với các đối tác công nghệ để đưa đến các trường học những công cụ quản lý mạnh, thân thiện góp phần đổi mới giáo dục theo tiêu chí "lấy trẻ làm trung tâm" của Bộ GD&ĐT

Về CEFACOM

§

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng động - được gọi tắt là CEFACOM - là một tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Mục đích hoạt động của Trung tâm là thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em thông qua tăng cường năng lực cho bản thân trẻ, cho gia đình và cộng đồng.
Được xây dựng và phát triển từ Chương trình phòng chống Xâm hại tình dục Trẻ em (CSAP) năm 2001, ngoài lĩnh vực chính là nghiên cứu về xâm hại tình dục trẻ em, CEFACOM đã mở rộng hoạt động của mình sang các lĩnh vực khác như:
- Quyền trẻ em
- Xâm hại trẻ em
- Sức khỏe: dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS…
- Giới, phòng chống bạo lực gia đình
- Nước sạch, vệ sinh môi trường, hành vi vệ sinh

LĨNH VỰC CỦA CEFACOM

Hiện nay CAFACOM đang tham gia các lĩnh vực sau đây
§

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

We’ve worked with many great companies and the people.
§

Contact Us

Don't be shy, we're friendly. Get your quote today!
§